زمان افعال در بخش‌های مختلف یک مقاله ISI

در ادامه پست‌های قبلی در این مقاله قصد داریم تا زمان افعال را در قسمت‌های مختلف مقاله با یکدیگر مرور کنیم. پیشتر مطالبی را در رابطه با زمان‌ افعال در یک مقاله ISI بیان کردیم. در این مقاله بطور مشخص زمان افعال بکار رفته در هر بخش از مقاله را بیان خواهیم کرد.

زمان افعال در یک مقاله ISI با توجه به بخش‌های مقاله متغیر است. در نتیجه در ادامه برای شفافیت بیشتر بخش‌های مختلف یک مقاله ISI را جداگانه بررسی می‌کنیم.

قبل از شروع بکار و نوشتن یک مقاله ISI اینجا را مطالعه کنید.

زمان افعال در بخش مقدمه

برای موارد زیر در مقدمه از زمان حال ساده استفاده کنید:

 • اهداف شما از انجام تحقیق
 • آثار شناخته‌شده در رابطه با موضوع تحقیق
 • حقایقی که به طورکلی صحیح هستند و احتمالا تغییر نخواهند کرد. (The earth revolves around the sun).
 • نتایج تحقیقات پیشین که معتقدید صحیح هستند و به تحقیق حاضر ربط دارند

برای موارد زیر از زمان گذشته ساده استفاده کنید:

 • حقایقی که در گذشته صحیح بودند اما اکنون تغییر کرده‌اند. (Bats were thought to be blind)
 • تشریح روش‌های اتخاذشده در تحقیقات پیشین

مقاله مرور سیستماتیک یا نظام مند چیست؟

زمان افعال در بخش مرور آثار گذشته (literature review)

برای بیان آثار گذشته مرتبط با تحقیق شما از زمان گذشته ساده استفاده کنید. اما برخی اوقات مجبور خواهید بود زمان افعال را عوض کنید. مانند موارد زیر:

 • برای تاکید بر خود تحقیق و یا مولفان آن از زمان گذشته استفاده کنید.
 • برای بیان نظر خودتان درباره یک تحقیق خاص از زمان حال ساده استفاده کنید.
 • برای صحبت درباره تحقیقات خیلی جدید از زمان حال کامل استفاده کنید. (recent studies have shown that …). همچنین برای بیان یک نظر کلی درباره تحقیقات پیشین در آن زمینه از زمان حال کامل استفاده کنید. (Several researchers have studied these stimuli …).

زمان افعال در بخش مواد و روش‌ها

 • برای تشریح فعالیت‌های خودتان از زمان گذشته ساده استفاده کنید. بطور مثال کارهایی که انجام دادید و نحوه انجام آنها طی تحقیق را با گذشته ساده تشریح کنید. زیرا در زمان نگارش یک مقاله ISI این کارها تمام شده‌اند.
 • تنها در صورت لزوم برای توصیف مراحل اولیه رویه‌های آزمایشی از زمان گذشته کامل استفاده کنید. (Subjects who had been assigned to the control group were given a placebo instead of Drug A.)

برای ترجمه تخصصی مقاله ISI خود اینجا کلیک کنید

زمان افعال در بخش نتایج

زمان افعال در بخش نتایج نیز بصورت ترکیبی باید استفاده شوند. بطوریکه:

 • برای تشریح آزمایشاتی که هنگام نگارش مقاله به اتمام رسیده‌اند از زمان گذشته استفاده کنید.
 • برای اشاره به جداول، شکل‌ها، و گراف‌های مربوط به نتایج تحقیق از زمان حال استفاده کنید. (figure 3 shows that …)
 • همچنین برای صحبت درباره کلیت مقاله خودتان نیز می‌توانید از زمان حال ساده استفاده کنید. (Section 4.1 discusses …).

زمان افعال در بخش بحث

 • برای خلاصه کردن نتایج از زمان گذشته استفاده کنید
 • برای تفسیر نتایج، بحث درباره اهمیت یافته‌ها یا نتیجه‌گیری از زمان حال استفاده کنید.
 • برای ارائه پیشنهادات آتی در آن زمینه تحقیقاتی از زمان آینده استفاده کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *