ترجمه تخصصی مقاله؛ کلمات ربط (قید و حرف ربط) – بخش 2

در این پست و در ادامه پست قبلی می‌پردازیم به مبحث کلمه و قید ربط در زبان انگلیسی. این کلمات بصورت قید یا حرف در جمله ظاهر می‌شوند. برای ارتباط دو عبارت مستقل یا جمله به یکدیگر از آنها استفاده می‌شود. توجه به این نکات گرامری در ترجمه یا حتی نگارش (به زبان انگلیسی) یک مقاله ISI بسیار اهمیت دارد. گاهی یک اشتباه گرامری ساده ممکن است در متن مقاله ابهام ایجاد کند. ابهام در متن مقاله ISI تاثیر بسیار بدی بر روند داوری آن خواهد گذاشت.

در پست قبلی 9 نکته در رابطه با کاربرد حروف قید ربط بیان کردیم. 10 نکته دیگر در این خصوص وجود دارد که در این مقاله با یکدیگر مرور خواهیم کرد.

به روال دیگر پست‌های این گروه در هر بخش یک سری قواعد ذکر می‌شوند. سپس برای هر قاعده یک یا چند مثال ارائه می‌شود.

در صورتی که برای ترجمه مقاله یا کتاب به یک مترجم تخصصی نیاز دارید کلیک کنید.

مطالب مرتبط

مقایسه مخفف e.g. و for example

1- از for example برای بیان یک مثال استفاده می‌شود. قبل از for example و در انتهای خود مثال از ویرگول استفاده کنید.

2- اگر از عبارت for example بعد از یک مثال استفاده کردید (بجای اینکه قبل از آن استفاده کنید) باید قبل و بعد از آن از ویرگول استفاده کنید. هرگز از for example در انتهای جمله استفاده نکنید.

3- مخفف e.g. نیز برای بیان مثال استفاده می‌شود. این مخفف در میان جمله برای بیان یک لیست در داخل براکت استفاده می‌شود.

4- از for example و such as همزمان استفاده نکنید. تنها یک کدام را استفاده کنید.

5- در مقالات ISI از قید for instance و like استفاده نکنید. قید ربط for example گزینه بهتری است.

مقایسه مخفف e.g. و for example

مخفف‌های e.g.، i.e.، و etc

1- لازم نیست بلافاصله بعد از e.g. و i.e. از ویرگول استفاده کنید. از مخفف i.e. برای توضیح بیشتر معمولا استفاده می‌شود.

2- گاهی اوقات e.g. و i.e. بصورت ساده eg و ie استفاده می‌شوند. اگرچه این کار ممکن است موجب سردرگمی خواننده ‌شود. بخصوص اگر شخص انگلیسی‌زبان (نیتیو) نباشد.

3- برای بیان مثال در مورد جملات قبلی از e.g. استفاده می‌شود.

4- برای بیان توضیحات بیشتر در مورد جملات قبلی از i.e. استفاده کنید.

5- اغلب افراد e.g. و i.e. را با یکدیگر اشتباه می‌گیرند. اگر احتمال می‌دهید خواننده این دو را با یکدیگر اشتباه کند به ترتیب از for example و that is to say استفاده کنید.

6- اگر یک سری مثال را با for example نام می‌برید در انتهای آن از etc. استفاده نکنید.

7- در صورت امکان از کلمه‌ مناسب‌تری نسبت به etc. استفاده کنید.

8- مخفف etc. فقط یک نقطه در انتهای جمله نیاز دارد.

مخفف‌های e.g.، i.e.، و etc
ارسال سفارش ترجمه

مقایسه for this reason و for this purpose، to this end

1- عبارت for this reason برای بیان دلیل برای انجام یک کار است.

2- عبارات for this paper و to this end به طور متفاوتی برای توصیف نحوه دستیابی به سوژه‌ای که پیشتر گفته‌شده بود استفاده می‌شوند.

مقایسه for this reason و for this purpose، to this end

the former, the latter

1- این دو عبارت در جملاتی که با دو مورد از هر چیزی سر و کار دارند استفاده می‌شوند. عبارت the former برای اشاره به مورد اولی و عبارت the latter برای اشاره به مورد دوم است. تنها زمانی از the former و the latter استفاده کنید که خواننده کاملا می‌داند هر کدام از این عبارات به چه چیزی اشاره دارند. تکرار کلمه کلیدی برای شفاف‌سازی مطلب برای خواننده کار نامناسبی نیست.

2-  ممکن است چندان واضح نباشد که the former و the latter به چه چیزی اشاره می‌کنند. مثلا زمانی که از چند المان (بیشتر از 2) استفاده شود. دقیقا مشخص نیست که the latter به المان سوم یا به دو المان آخر اشاره دارد. بنابراین توصیه می‌شود تنها با دو المان از این ترکیبات استفاده کنید.

3- در جملاتی طولانی ممکن است خواننده موارد گفته‌شده را فراموش کند.

the former, the latter

قیدهای ربط however, although, but, yet, despite, nevertheless, nonetheless, notwithstanding

1- برای توصیف جمله‌ قبلی از however استفاده کنید. البته از but هم می‌توانید استفاده کنید که کمی غیر رسمی است. در ابتدای جمله، however نسبت به but ارجحیت دارد. می‌توان از however با یا بدون ویرگول استفاده کرد. البته در میان جمله باید در بین دو ویرگول قرار گیرد. قیود ربط nonetheless و nevertheless هم معنی however هستند.

2- قید yet معنی مشابه‌ای با but و however دارد. اما این قید ربط نشان از تعجب بیشتر دارد. قید ربط still نیز هم معنی yet است.

3- قیدهای ربط despite و notwithstanding را نمی‌توان بلافاصله پس از ترکیب اسم + فعل استفاده کرد. در عوض باید از عبارت by the fact that نیز استفاده کرد. از آنجایی که استفاده از این قیود ربط کمی پیچیده است پیشنهاد می‌شود از but، however، و although استفاده شود.

قیدهای ربط however, although, but, yet, despite, nevertheless, nonetheless, notwithstanding

4- تنها قیود ربط however، nevertheless، و nonetheless را می‌توان در انتهای یک عبارت استفاده کرد.

5- قیدهای ربط however و nevertheless/nonetheless را می‌توان در ابتدای جمله استفاده کرد و بعد از آنها یک ویرگول آورد.

همانطور که در اغلب مثال‌ها نشان داده ‌شده است، می‌توان از although برای توصیف یک جمله استفاده کرد. این قید بین دو ویرگول، دقیقا قبل از یک فعل، و در انتهای یک عبارت استفاده می‌شود.

قیدهای ربط however, although, but, yet, despite, nevertheless, nonetheless, notwithstanding

However در برابر nevertheless

1- تفاوت بسیار اندکی بین قید ربط however و nevertheless وجود دارد. می‌توان از قید ربط however برای اضافه کردن اطلاعات به جمله استفاده کرد. اما قید ربط nevertheless بیشتر به جمله‌ی قبل از خود دلالت دارد و کمتر برای ارائه اطلاعات اضافه استفاده می‌شود. به طور کلی اگر بین دو جمله ارتباط جزئی برقرار است از nevertheless استفاده کنید و در غیر اینصورت از however.

However در برابر nevertheless

in contrast with, compared to, by comparison with

1- در صورتی که تضاد مورد نظر زیاد و قابل توجه است از in contrast with استفاده کنید.

2- در تمامی موارد دیگر از compared to/with یا by comparison برای مقایسه استفاده کنید.

in contrast with, compared to, by comparison with
ارسال سفارش ترجمه

قیود ربط instead, on the other hand, whereas, on the contrary

1- برای حل مشکل ذکرشده در جمله قبلی از instead در ابتدای جمله حاضر استفاده کنید.

2- برای بیان یک موضوع جدید از instead استفاده نکنید. حتی اگر موضوع جدید به طریقی به موضوع جمله قبلی ربط داشته باشد. از on the other hand استفاده کنید.

3- برای ارائه اطلاعات اضافه و یا ارائه جایگزین برای مطالب گفته‌شده (در جمله قبلی در متن) از on the other hand استفاده کنید. در چنین مواردی از حرف ربط whereas استفاده نکنید.

4- برای بیان تضاد از on the other hand و whereas می‌توان استفاده کرد. البته حرف ربط whereas  این پیام را می‌دهد که تضاد قوی‌تر است. معمولا whereas در ابتدای جمله استفاده نمی‌شود.

5- بدون وجود تضاد و برای ارائه اطلاعات جدید از on the other hand استفاده نکنید.

6- برای مخالفت کامل با گفته‌های یک مولف دیگر از on the contrary استفاده کنید.

قیود ربط instead, on the other hand, whereas, on the contrary

قیود ربط thus, therefore, hence, consequently, so, thereby

1- قیود ربط thus, therefore, consequently, so, hence همگی معنی یکسانی (بنابراین) دارند. این قیدهای ربط برای بیان نتیجه عملی است که پیشتر گفته می‌شود. قید ربط so غیررسمی است و بنابراین کمتر استفاده می‌شود.

2- قید ربط hence عموما برای ریاضیات استفاده می‌شود.

3- قید ربط thereby به معنی “در نتیجه” است. این قید تنها در عبارات وابسته استفاده می‌شود و پس از آن فعل قرار می‌گیرد.

قیود ربط thus, therefore, hence, consequently, so, thereby

حذف کلمات در جملات دارای and، but، both، و or

برخی از کلمات خاص که بهمراه کلمات and، both، but، و or استفاده می‌شوند را می‌توان حذف کرد. با این کار از تکرار بیهوده پرهیز می‌شود.

1- اسامی، ضمایر، حروف تعریف، صفات ملکی، this، those و غیره.

2- افعال

3- حروف اضافه

حذف کلمات در جملات دارای and، but، both، و or
مطالب مرتبط

2 دیدگاه دربارهٔ «ترجمه تخصصی مقاله؛ کلمات ربط (قید و حرف ربط) – بخش 2»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *