نحوه حذف آنتی رزونانس یا ضد ارتعاش در نمودار پاسخ فرکانسی در نرم افزار آباکوس

اگر قصد داشته باشید در نرم افزار آباکوس نمودار پاسخ فرکانسی (Frequency response function) قطعه مورد نظرتان را استخراج کنید حتما به این مورد برخورد کرده اید که در نمودار FRF برخلاف انتظار شاهد یک قله نخواهید بود و آنتی رزونانس وجود دارد.

ادامه خواندن “نحوه حذف آنتی رزونانس یا ضد ارتعاش در نمودار پاسخ فرکانسی در نرم افزار آباکوس”