استفاده از مخفف رفرنس ها در اندنوت

استفاده از مخفف رفرنس ها در اندنوت

برای اینکه در اندنوت بجای اسم کامل رفرنس‌ ها از اسم مخفف آنها استفاده کنید دو کار باید انجام دهید.

  1. ابتدا باید لیست مخفف‌ رفرنس ها را برای اندنوت تعریف کنید.
  2. استایل مورد نظر را طوری تنظیم کنید که از مخفف اسم‌ رفرنس ها استفاده کند.
ادامه خواندن “استفاده از مخفف رفرنس ها در اندنوت”