ترجمه تخصصی مقاله؛ ساختار دستوری، مصدر، و فرم ing – بخش 2

در این پست و در ادامه پست قبلی به توضیح درباره مصدر، فعل دارای ing و فرم دستوری می‌پردازیم. پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این پست حتما پست قبلی را مطالعه کنید. قالب این سری از پست‌ها بسیار ساده است. در هر بخش و برای هر قاعده یک مثال ذکر شده است. نکته حائز اهمیت این است که این قواعد با گرایش در ترجمه و نگارش مقالات ISI گردآوری شده‌اند.

اگر برای ترجمه مقاله ISI خود به کمک احتیاج دارید اینجا کلیک کنید.

مطالب مرتبط

جایگزینی یک gerund مبهم با that یا which، یا یا بازچینی عبارت

1-وقتی از gerund (فرم ing فعل( استفاده می‌کنید خواننده ممکن است دچار ابهام شود که آیا آن را به عنوان محدودکننده استفاده کرده‌اید یا خیر (به اینجا مراجعه کنید). برای شفاف‌سازی از that یا which استفاده کنید.

2- برخی اوقات بهترین راه حل بازچینی جمله است.

جایگزینی یک gerund مبهم با that یا which، یا یا بازچینی عبارت

افعالی که ظاهر یا هدفی را نشان می‌دهند + مصدر

1- افعالی که هدف یا مفعولی را نشان می‌دهند:

Afford, attempt, choose, compel, convince, decide, encourage, force, hope, intend, invite, manage, neglect, oblige, offer, order, plan, persuade, prefer, promise, propose, refuse, remember, study, teach, try, want, warn, wish, would like

2- افعالی که ظاهر را نشان می‌دهند: appear و seem

افعالی که ظاهر یا هدفی را نشان می‌دهند + مصدر

افعالی که نیاز به ساختار مفعولی دارند (یعنی شخص/شی + مصدر)

برخی افعال وقتی بصورت معلوم استفاده شوند به یک مفعول مستقیم قبل از مصدر نیاز دارند. سه نوع ساختار متداول وجود دارد.

1.X allows Y to do Z

X به Y اجاز می‌دهد که فعالیت Z را انجام دهد.

2. X allows Y to be done.

X اجازه می‌دهد که فعالیت Y انجام شود.

3. X is allowed to do Z.

X اجازه دارد که فعالیت Z را انجام دهد.

برخی از فعل‌های متداول که از هر سه قانون تبعیت می‌کنند (افعال ستاره‌دار تنها از قانون اول و دوم تبعیت می‌کنند)

Advice, ask, encourage, force, oblige, offer*, promise*, prefer*, request, want*, wish*, would like*; allow, enable, permit, predict, expect, forecast

افعالی که نیاز به ساختار مفعولی دارند (یعنی شخص/شی + مصدر)

فرم مجهول و معلوم: با و بدون مصدر

1-با افعال زیر، بعد از فرم مجهول (و نه معلوم) مصدر استفاده می‌شود. تمامی این فعال برای بیان نظر یا توجیه استفاده می‌شوند.

Assume, believe, hypothesize, imagine, suppose, think

2- وقتی افعال موجود در قاعده 1 بصورت معلوم استفاده شوند، ساختار دیگری مورد نیاز است.

That + اسم + فعل معلوم

3- اگر it فاعل فعل مجهول باشد آنگاه ساختاری مشابه با آنچه در قاعده دوم گفته شد نیاز است.

ارسال سفارش ترجمه
فرم مجهول و معلوم: با و بدون مصدر

فرم معلوم: افعالی که با مصدر استفاده نمی‌شوند

افعال زیر در حالت معلوم به مصدر بعد از خود نیاز ندارند:

Believe, realize, think

بجای آن از قاعده زیر استفاده کنید:

فعل + (that) + ضمیر + زمان مناسب فعل

فرم معلوم: افعالی که با مصدر استفاده نمی‌شوند

افعال let و make

1- بعد از افعال make و let (در حالت معلوم) از to استفاده نمی شود.

2- در جمله مجهول بعد از فعل make از to استفاده می‌شود.

3- از let’s (خلاصه‌شده عبارت let us) استفاده نکنید زیرا بسیار غیر سمی است.

4- اغلب برای بیان مقدمات از فعل let استفاده می‌شود. فعل بعد از let باید بصورت مصدر باشد (که در واقع به فرم صیغه شرطی است).

افعال let و make

فعل + فرم ing، توصیه و پیشنهاد

1- افعالی که بعد از آنها نوعی فعالیت یا یک سری اعمال بیاید معمولا ing می‌گیرند. افعال زیر تنها تعدادی مثال هستند:

Avoid, carry on, consider, contemplate, delay, entail, finish, imagine, imply, mean, miss, postpone, recommend, risk, suggest

2- بعد از افعال prevent و stop معمولا مفعول + فرم ing قرار می‌گیرد.

3- برای این افعال بعد از to از فرم ing استفاده کنید:

Be dedicated to, be devoted to, be an aid to, look forward to, contribute to, object to

4- وقتی به نفر سوم توصیه یا پیشنهادی می‌شود، از این ساختار است کنید:

Recommend/suggest that someone (شخصی) [should] + انجام کاری به شکل مصدر

فعل + فرم ing، توصیه و پیشنهاد

افعالی که هم به فرم مصدر و هم به فرم ing استفاده می‌شوند

گاهی اوقات یک فعل هم می‌تواند فرم مصدر بگیرد و هم ing و این موضوع به معنی آن بستگی دارد.

1- وقتی تاکید بروی هدف یا مفعول باشد به صورت مصدر استفاد می‌شوند.

2- وقتی تاکید بروی فعالیت باشد بصورت ing استفاده می‌شوند.

3- بعد از افعال start و begin هم می‌توان مصدر استفاده کرد و هم فرم ing بطوریکه معنی آن هیچ تغییری نکند. اگرچه در صورتی که این افعال بصورت استمراری باشند (is starting, was beginning) فعل بعد از آنها باید بصورت مصدر باشد.

4- بعد از عبارت it is used هم می‌توان از مصدر استفاده کرد و هم از ساختار for + gerund.

افعالی که هم به فرم مصدر و هم به فرم ing استفاده می‌شوند
مطالب مرتبط
ارسال سفارش ترجمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *