یادگیری لغات انگلیسی: 9 نکته راهبردی

فارغ از اینکه چقدر شما در گرامر زبان انگلیسی قوی هستید دایره لغات قوی باید داشته باشید. در غیر اینصورت از دانش گرامری خود چندان نمی‌توانید استفاده کنید. با یادگیری لغات جدید وسعت تحت پوشش خود را افزایش دهید. همچنین رضایت شما از زبان انگلیسی به عنوان ابزاری کاربردی نیز افزایش می‌یابد. یادگیری لغات جدید اما همیشه یک چالش پیش‌روی زبان‌آموزان بوده است. راه‌هایی برای تسریع در این امر نیز وجود دارند که اینجا آنها را مرور می‌کنیم.

ادامه خواندن “یادگیری لغات انگلیسی: 9 نکته راهبردی”