5 اشتباه رایج در انتخاب کلمه در یک مقاله ISI

آیا باید از این کلمه استفاده کنم یا آن کلمه؟ آیا این جمله همان معنی را می‌دهد که من می‌خواهم؟ اگر این سوالات در ذهن شما وجود دارد شما تنها نیستید. اشتباه در انتخاب کلمات بخش بزرگی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی را شامل می‌شود. مخصوصا در مقالات ISI نوشته‌شده توسط افراد غیر انگلیسی‌زبان. تقریبا در هر رشته‌ای یک سری اشتباهات رایج برای مولفان و نویسندگان وجود دارد. طبق تجربه برخی از اشتباهات متداول در مقالات ISI شاخه‌های فیزیک را در ادامه با یکدیگر مرور می‌کنیم. البته تقریبا بخش زیادی از این اشتباهات بین تمام رشته‌ها مشترک است.

در صورت ترجمه متن مقاله ISI هم باز باید به این نکات توجه کرد. این نوع اشتباهات اغلب مربوط به مترجم می‌شود. مگر در مواردی که متن مبدا از کلمات اشتباهی استفاده کرده باشد.

ترجمه تخصصی مقاله ISI

در یک مقاله ISI، زبان وسیله‌ای برای انتقال یافته‌های شما به خواننده است. بنابراین انتخاب درست کلمات برای این کار بسیار اهمیت دارد. پس باید در انتخاب کلمات دقت فراوانی داشت تا از شفافیت متن کاسته نشود و خواننده دچار کج‌فهمی نشود. در این مقاله برخی از اشتباهات رایج را با یکدیگر مرور می‌کنیم. همچنین راهکارهای رفع و عدم تکرار این اشتباهات را بیان می‌کنیم.

1-کلمات با تلفظ یا معنی مشابه

استفاده از کلمه‌ای با تلفظ مشابه با کلمه مورد نظر اما با معنی متفاوت رایج‌ترین اشتباه رخ داده بین مولفان است. این گونه اشتباهات بین افراد انگلیسی‌زبان معمولا به علت اشتباه در حرکات زبان و دهان است (تنها هنگام مکالمه). اما بین دیگر افراد این اشتباهات معمولا بخاطر عدم آگاهی است.

در بیشتر موارد کلمات ظاهرا مشابه معنی مشابه‌ای (نه یکسانی) با یکدیگر دارد که پیچیدگی متن را افزایش می‌دهند. به عنوان مثال:

مثال 1: Attained و obtained

اشتباه:

The sensors attained steady state readings at high temperature.

صحیح:

The sensors obtained steady state readings at high temperature.

فعل attain به معنی حفظ کردن و رسیدن است و بیشتر درباره حالات و موقعیت‌ها استفاده می‌شود.

The larva attains maturity

اما فعل obtain به معنی به دست آوردن است (بدست‌آوردن نتایج، داده، و غیره).

He obtained data from hospital records

مثال 2: principal و principle

اشتباه:

The principle components of the thermochemical state were used to derive the transport equations.

صحیح:

The principal components of the thermochemical state were used to derive the transport equations.

کلمه principle اسم و به معنی قانون و قاعده است.

Principle of conservation of mass

در حالی که principal یک صفت بوده و معنی آن اصلی، مهم، یا اولیه است.

Principal findings of the study

این دو کلمه اشتباها به علت شباهت ظاهری بجای یکدیگر استفاده می‌شوند.

اصول نگارش مقاله ISI

زمان فعل در مقاله ISI

2-کلمات دارای معنی مشابه اما با دلالت ضمنی متفاوت

با ذکر چند مثال موارد اشتباه در استفاده از این نوع کلمات را با یکدیگر مرور می‌کنیم. کلماتی که ظاهر یکسانی ندارند اما معنی مشابه دارند.

مثال 1: devised و developed

اشتباه:

We have devised a method to calculate the exergy efficiency.

صحیح:

We have developed a method to calculate the exergy efficiency.

هر دو کلمه develop و devise به معنی ارائه و ساخت چیز جدید است. اما تنها برای ایده‌ها و برنامه‌ها از کلمه devise استفاده می‌شود. در حالی که برای اختراع یک محصول یا سیستم از کلمه develop استفاده می‌شود.

مثال 2: alternate و alternative

اشتباه:

Alternate measures were developed to reliably calculate the losses.

صحیح:

Alternative measures were developed to reliably calculate the losses.

هر دو کلمه alternate و alternative به معنی جایگزین برای چیزی هستند. کلمه alternate را می‌توان برای نشان دادن حالت دائما متغیر استفاده کرد. (alternating current)

بخش سوم مقاله ISI

بیگ دیتا یا کلان داده چیست؟

3-استفاده از اشکال غیر استاندارد یا ناموجود کلمات

گاهی اوقات، مولفان برای ایجاد یک کلمه جدید به ریشه برخی از کلمات پسوند یا پیشوند اضافه می‌کنند. کلمه جدیدی که ساخته می‌شود فارغ از نوع آن (فعل، صفت، اسم، و غیره) ممکن است غیر استاندارد باشد.

مثال 1:

اشتباه:

The structural changes were determinated through microscopy studies.

صحیح:

The structural changes were determined through microscopy studies.

در زبان انگلیسی فعل، صفت، و اسامی را می‌توان با اضافه‌کردن پسوند مناسب به ریشه کلمات ساخت. این پسوندها عبارتند از: ify، er، al، ate، ly، able، ish، ion. اما این ساختارها باید استاندارد و پذیرفته‌شده باشند. نمی‌توان هر ساختار دلخواهی را ایجاد کرد. در مثال بالا مولف اشتباها پسوند ated را به ریشه determine اضافه کرده است. در حالی که شکل درست کلمه determine باید باشد.

مثال 2:

اشتباه:

The unbalance between the compositions of the combustion residues can cause changes in accuracy and efficiency.

صحیح:

The imbalance between the compositions of the combustion residues can cause changes in accuracy and efficiency.

برای منفی کردن کلمات در زبان انگلیسی از چند پیشوند استفاده می‌شود. این پیشوندها عبارتند از: in-، im-، un-، a-، an-، il-، ir-، non-، و غیره. در طول زمان هر پسوند با یک کلمه خاص و در یک موقیت خاص بکار رفته است. اما قوانین آن به شدت متغیر است و به نظر دلخواه می‌آید. در این موارد استفاده از دیکشنری بسیار می‌تواند کمک کند.

در مثال بالا، مولف از کلمه unbalance استفاده کرده است که بیشتر به عنوان فعل استفاده می‌شود. (to unbalance someone). شکل استاندارد اسم imbalance است.

مثال 3:

اشتباه:

Because of the unstableness of this process, the steady-state condition may vary.

صحیح:

Because of the instability of this process, the steady-state condition may vary.

چون در این حالت ریشه کلمه unstable است مولف نوع اسم این کلمه را با اضافه‌کردن پسوند -ness ساخته است. به هر حال اسم درست کلمه instability است. مثال‌های دیگرd از کلمات با استفاده نامناسب (با پیشوند و پسوند غلط) عبارتند از:

Clean

اشتباه: cleanness

صحیح: cleanliness

Inaccurate

اشتباه: inaccurateness

صحیح: inaccuracy

Intelligent

اشتباه: inteligentness

صحیح: intelligence

بهتر است هنگام استفاده از این ترکیب‌ها از صحت آن مطمئن شوید.

آموزش رسم نمودار سه بعدی در میپل

تبدیل پایان نامه (تز) به مقاله ISI

4-استفاده از کلمات جمع (قابل شمارش و غیرقابل شمارش)

یکی از چالش‌های پیش‌روی مولفان و گاها مترجمانی که آشنایی زیادی با زبان انگلیسی ندارند اسامی قابل و غیرقابل شمارش است. اسامی قابل شمارش آنهایی هستند که قابل شمارش باشند و به شکل مفرد یا جمع قابل بیان هستند. مثلا sample و samples. اسامی غیرقابل شمارش برای اشاره به حالت جمعی استفاده می‌شود. اسامی غیرقابل شمارش می‌توانند مفرد یا جمع باشند اما نه همزمان.

مثال‌هایی از کلمات که مشخصا در حالت غیرقابل شمارش استفاده می‌شوند:

Information

This information is crucial to the subsequent modeling process.

Performance

The performance of the samples was evaluated

مثال‌هایی از کلماتی که فرم قابل شمارش دارند اما توصیه می‌شود از فرم غیرقابل شمارش آنها استفاده شود:

Data (جمع کلمه datum)

در قالب‌های APA و Chicago توصیه می‌شود این کلمه به صورت مفرد استفاده شود. البته در قالب IEEE باید بصورت جمع استفاده کرد.

Research

شکل جمع این کلمه (researches) ممکن است با فعل سوم شخص آن اشتباه گرفته شود. بنابراین توصیه می‌شود به صورت مفرد استفاده شود.

گاهی وقت‌ها مولفان در استفاده از کلماتی که مقدار را بیان می‌کنند دچار اشتباه می‌شوند. کلماتی که مشخصا مقادیر گسسته را بیان می‌کنند باید با اسامی قابل شمارش استفاده شوند. تنها استثنا در این قانون واحدهای اندازه‌گیری هستند. واحدهای اندازه‌گیری که با اعداد همراه هستند باید همیشه بصورت مفرد نوشته شوند. به عنوان مثال:

3 second, 4.2 meter, 6 ampere, 285 kelvin, 685 joule

کلماتی مثل number و series به خودی خود مفرد هستند اما ممکن است با توجه به مفهوم به فرم جمع باشند. کلمه a number می‌تواند با توجه به پارامتر مورد نظر جمع یا مفرد باشد. بطور مثال:

A number of samples were examined.

در مثال بالا a number جمع است چون به samples اشاره می‌کند.

A number X is chosen to represent the length of the vector.

در مثال بالا a number مفرد است زیرا متغیر X مفرد است.

بطور مشابه کلمه series وقتی با حرف تعریف a استفاده شود مفرد است.

A series of measurements is obtained.

اما در مثال زیر جمع است:

These series of values were analyzed to obtain the means and distribution characteristics.

مقالات ISI قابل چاپ در ژورنال

5-کالوکیشن‌های اشتباه

کالوکیشن‌ها ترکیب کلماتی هستند که با یکدیگر استفاده می‌شوند. این ترکیب‌ها طی زمان به عنوان عبارات طبیعی در زبان انگلیسی تکامل پیدا کردند. به عنوان مثال heavy rain و strong wind کالوکیشن هستند. کلمات باد و باران با صفت‌های زیادی قابل توصیف هستند اما heavy و strong از بقیه معروف‌تر هستند. نمی‌توانید از عبارات heavy wind یا strong rain استفاده کنید. این عبارات طبیعی نیستند.

برای افراد غیرانگلیسی‌زبان این ترکیب‌ها ممکن است سخت باشند. خصوصا اینکه باید آنها را به خاطر سپرد و قانون خاصی ندارند. به مثال‌های زیر دقت کنید. کلمات مشخص شده باید با یکدیگر استفاده شوند.

Researchers should maintain exercise extreme caution when performing this procedure.

The device was constructed designed to withstand extreme variations in temperature.

Only 40% of the samples showed entire full compliance for the required characteristics.

اگرچه کلمات استفاده‌شده از لحاظ گرامری صحیح بودند اما از نظر یک انگلیسی‌زبان غیرعادی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *