اسم در مقاله ISI، جمع‌ بستن، غیر قابل شمارش و قابل شمارش (1)

مقدمه

در ادامه سری پست‌های گرامر زبان انگلیسی که در رابطه با نوشتن یک مقاله ISI خوب مورد استفاده است در این پست انواع اسم‌ها و نحوه جمع بستن آنها را با یکدیگر مرور می‌کنیم. اسم انواع گوناگونی دارند و در جمع بستن نیز مانند زبان فارسی تابع حالت‌های مختلفی هستند. جمع بستن اسامی اگرچه ممکن است در ابتدا ساده به نظر برسد اما در مواردی تبدیل به چالش می‌شود. جمع بستن اشتباه اسامی بار معنایی جمله را تغییر می‌دهد و این اتفاق قطعا موجب دردسر در روند چاپ مقاله است. استفاده درست و بجا از فعل مفرد یا جمع چالش دیگری در این رابطه است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

ادامه مطالب این پست را در پست بعدی مطالعه بفرمایید

جمع بستن با قاعده

1-برای جمع بستن اسامی قابل شمارش (از جمله مخفف‌ها) باید s یا es به آخر کلمه اضافه شود.

2-در ساختارهای noun + of + noun وقتی که هر دو اسم درباره یک موضوع واحد باشند اسم اول جمع بسته می‌شود.

3-صفت‌ها هیچ وقت جمع بسته نمی‌شوند.

4-اسامی که به عنوان صفت استفاده می‌شوند هیچگاه جمع بسته نمی‌شوند.

5-اسمی که بعد از عدد می‌آید و بصورت صفت عمل می‌کند به فرم مفرد استفاده می‌شود. به نحوه استفاده از خط فاصله دقت کنید.

6-عبارت –fold که یک پسوند برای نشان‌دادن تعداد مشخص اجزا یا افزایش است دارای s جمع نیست. به نحوه استفاده از خط فاصله دقت کنید.

جمع بستن با قاعده
جمع بستن با قاعده
ارسال سفارش ترجمه

جمع بستن بی قاعده

1-برخی از اسامی بصورت بی قاعده جمع بسته می‌شوند. به مثال‌های زیر دقت کنید:

child/children, man/men, woman/women, half/halves, knife/knives, life/lives, foot/feet, tooth/teeth

2-اسامی fish و sheep که به ترتیب به معنی ماهی و گوسفند هستند جمع بسته نمی‌شوند.

3-کلمه موش (حیوان) (mouse) برای جمع بستن به کلمه mice تبدیل می‌شود اما اگر منظور کلمه ماوس کامپیوتر باشد بصورت mouses جمع بسته می‌شود.

4-بعد از کلمه data هم کلمه مفرد می‌تواند قرار گیرد هم جمع (شکل جمع در متون علمی متداول‌تر است). شکل مفرد data بصورت datum است اما معمولا خود کلمه data بصورت جمع و مفرد استفاده می‌شود.

5-شکل مفرد و جمع کلمه data (datum/data) یک مثال از حالت جمع و مفرد کلمه لاتین است. کلمات دیگر لاتین و یونانی که در متون علمی انگلیسی استفاده می‌شوند عبارتند از:

apex / apices, axis / axes, analysis / analyses, criterion / criteria, lemma / lemmata, optimum / optima, phenomenon / phenomena, vertex / vertices

جمع بستن بی قاعده
جمع بستن بی قاعده

نوشتن عدد در جمله در یک مقاله ISI – کلیک کنید

اسامی که به s ختم می‌شوند

برخی از اسامی مفرد به s ختم می‌شوند. این کلمات در جمع بستن رفتار متفاوتی دارند:

1-کلماتی چون economics، electronics، mathematics، physics، politics، statistics وقتی درباره یک شاخه علمی باشند باید با فعل مفرد استفاده شوند.

2-اگر کلمات قاعده شماره یک بصورت شاخه علمی مدنظر نباشند معمولا از فعل جمع برای آنها استفاده می‌شوند. اگرچه با فعل‌های مفرد استفاده می‌شوند. یک استثنا کلمه electronics است که بصورت متفاوتی با افعال مفرد و جمع استفاده می‌شود.

3-کلمه means می‌تواند حالت جمع کلمه mean به معنی متوسط باشد. همچنین کلمه means می‌تواند خود مفرد باشد وقتی که منظور راه و روش است. مثلا: a means of transport

4- کلمه News غیر قابل شمارش است. همچنین کلمات پزشکی مانند diabetes، mumps، و pus نیز غیرقابل شمارش هستند.

5- کلماتی که به is ختم می‌شوند در حالت جمع به es ختم می‌شوند. به طور مثال one analysis / thesis یا two analyses / theses.

6- کلمه species هم مفرد است و هم جمع.

اسامی که به s ختم می شوند
اسامی که به s ختم می شوند

نحوه نوشتن مخفف ها در زبان انگلیسی در مقاله ISI- کلیک کنید

اسامی که به یک گروه از افراد دلالت دارند

1-برخی از اسامی که شکل جمع دارند اغلب بصورت مفرد استفاده می‌شوند اما با هر دو فعل مفرد و جمع. این گونه از اسامی به انسان مرتبط هستند مانند:

Army (navy, air force), audience, board, cabinet (council, government, senate) (کابینه), class (گروهی از دانش آموزان), committee, company (firm, corporation), crew, department, faculty, family, jury, majority, media, minority, public, staff, team.

انتخاب فعل مفرد یا جمع بستگی به نحوه عملکرد افراد دارد. اگر اعضای این گروه بصورت تکی عمل می‌کنند عموما فعل جمع استفاده می‌شود. اگر افراد به صورت یک واحد عمل کنند عموما فعل مفرد استفاده می‌شود.

2- کلمه people نیاز به فعل جمع دارد. کلمه person اغلب به عنوان نسخه رسمی‌تر کلمه people استفاده می‌شود. کلمه person اغلب در مقالات و متون پزشکی و روانشناسی استفاده می‌شود. یا زمانی که درباره ظرفیت یک ماشین در نگهداری تعداد مشخصی از افراد صحبت می‌شود از person استفاده می‌کنند. در موارد دیگر کلمه people بیشتر کاربرد دارد مخصوصا اگر منظور عمومیت افراد باشد.

3- کلمه police با فعل جمع استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

The police do not intervene

اسامی که به یک گروه از افراد دلالت دارند

اسامی که به یک گروه از افراد دلالت دارند

حرف تعریف معین در زبان انگلیسی – کلیک کنید

تطابق عدد با فعل

1-بطور کلی اسمی که از بقیه اسامی به فعل نزدیکتر است تعیین‌کننده جمع یا مفرد بودن فعل است. به عنوان مثال:

The majority of books have now been digitized by Google.

در این مثال دو اسم وجود دارد (majority و books). اما اسم books به فعل نزدیکتر است.

2- عبارت a number of نیاز به فعل جمع دارد. در حالی که برای عبارت the number of باید فعل مفرد استفاده شود.

3- عبارت‌های a set of و a series of نیاز به فعل مفرد دارند.

4- فعل قبل از عبارت more than one باید مفرد باشد.

تطابق عدد با فعل

تطابق عدد با فعل

ترجمه تخصصی و ویراستاری مقالات ISI خود را به ما بسپارید

ادامه این پست را در پست بعدی مطالعه بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *