اسم در مقاله ISI، جمع بستن، قابل شمارش و غیرقابل شمارش (2)

در ادامه پست قبلی سعی داریم در این پست در مورد جمع بستن انوع اسم در زبان انگلیسی صحبت کنیم. همچنین در مورد اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش نیز توضیحاتی ارائه خواهد شد. با مطالعه این پست و پست‌های مرتبط دیگر دانشجویان و محققان قادر خواهند بود از ایرادات ابتدایی و البته مهم دوری کنند. مانند پست‌های قبلی قواعد زبان انگلیسی در این پست در رابطه با نگارش یک مقاله است و تا حد ممکن مثال‌های مربوط به این حوزه بیان شده‌اند.

اسم قابل شمارش: کاربرد با حرف تعریف

یک اسم قابل شمارش اسمی است که شما می‌توانید تعداد آن را بشمارید. به عنوان مثال 30 کتاب، تعداد زیادی مقاله، 100 عدد سیب و مثال‌های دیگر. در ادامه قواعد مربوط به استفاده از حرف تعریف قبل از اسامی قابل شمارش را ارائه می‌دهیم.

1-قبل از اسم قابل شمارش مفرد باید از یک حرف تعریف استفاده کنید (a / an / the). البته در این باره استثنائاتی نیز وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

2-اگر منظورتان کلیت یک موضع است قبل از اسامی جمع از حرف تعریف استفاده نکنید.

3-مخفف‌های (acronyms) علمی یا فنی که حرف آخر آنها مربوط به یک اسم قابل شمارش باشد مانند یک اسم قابل شمارش رفتار می‌کنند. بنابراین در صورت مفرد بودن نیاز به یک حرف تعریف دارند. در صورتی هم که بصورت جمع استفاده شوند نیاز به s جمع دارند.

4-بعد از as و in تعداد کمی اسم مفرد قابل شمارش بدون هیچ گونه حرف تعریفی استفاده می‌شوند.

اسم قابل شمارش-کاربرد با حرف تعریف

نحوه ارجاع به منابع در مقاله ISI و پایان نامه – کلیک کنید

اسم قابل شمارش مفرد: کاربرد با و بدون حرف تعریف نامعین (a/an) در مقالات انگلیسی

1-برخی از اسم‌های قابل‌ شمارش مفرد را می‌توان با و یا بدون حرف تعریف بدون هیچ تفاوتی استفاده کرد. هیچ قانون یا قاعده خاصی برای این موضوع وجود ندارد. رشته به رشته و مولف به مولف این قوانین تغییر می‌کنند.

2- اگر بعد از اسم، حرف of (برای اضافه‌کردن جزئیات بیشتر) استفاده شود بنابراین حتما قبل از اسم باید a/an استفاده شود.

3- برخی از اسم‌های قابل شمارش مفرد وقتی بصورت خیلی کلی استفاده شوند نیاز به حرف تعریف ندارند.

4- اگر قبل از وسایل نقلیه حرف by استفاده شود این اسامی بدون a/an استفاده می‌شوند. برخی از عبارت‌های زمانی مشخص وقتی با حرف اضافه استفاده شوند نیاز به a/an ندارند.

اسم قابل شمارش مفرد: کاربرد با و بدون حرف تعریف نامعین (a/an) در مقالات انگلیسی
ارسال سفارش ترجمه

اسم غیرقابل شمارش: قواعد کلی

یک اسم غیرقابل شمارش به عنوان یک مجموعه در نظر گرفته می‌شود و نه چندین عضو واضح و قابل شناسایی. به عنوان مثال گاز، فلز و ماده. صدها اسم غیرقابل شمارش وجود دارد اما برخی از مثال‌هایی که در مقالات ISI کاربرد بیشتری دارند عبارتند از:

access, accommodation, advertising, advice*, agriculture (و دیگر موضوعات مطالعه), capital, cancer (و بیماری‌های دیگر), consent, electricity (و موارد غیرقابل لمس دیگر), English (و زبان‌های دیگر), equipment*, evidence*, expertise, feedback, functionality, furniture*, gold* (و دیگر فلزات), hardware, health, industry, inflation, information*, intelligence, luck, knowhow, luggage*, machinery*, money, news, oxygen (و گازهای دیگر), personnel, poverty, progress, research, safety, security, software, staff, storage, traffic, training, transport, waste, wealth, welfare, wildlife.

اسم‌های غیرقابل شمارشی که در بالا با * مشخص شده‌اند را می‌توان با عبارت a piece of استفاده کرد. این امر بدین معنی است که می‌توان آنها را مانند اسم قابل شمارش با a/an استفاده کرد. به عنوان مثال:

A piece of advice, two pieces of equipment, one piece of information

اسم‌های غیرقابل شمارش را نمی‌توان:

1-جمع بست یعنی اینکه نمی‌توانید در آخر کلمه یک s جمع قرار دهید. این بدین معنی است که با فعل جمع استفاده نمی‌شوند (are, have).

2- قبل از آنها از کلماتی چون a, an, one, few, several, many و غیره استفاده کرد. این کلمات به نوعی تعداد قابل شمارش را نشان می‌دهند.

اسم غیرقابل شمارش: قواعد کلی

اسامی غیرقابل شمار: استفاده از کلمه یا فرم دیگر

1-برای نشان‌دادن جمع یک اسم غیرقابل شمارش گاهی اوقات نیاز هست که از کلمه دیگری استفاده کنید.

2- در برخی دیگر از موارد نیاز هست که اسم غیرقابل شمارش را در موقعیت صفت قبل از یک اسم دیگر قرار دهید

اسامی غیرقابل شمار: استفاده از کلمه یا فرم دیگر

بیان مساله در مقاله ISI با مثال – کلیک کنید

اسم غیرقابل شمارش: جزئیات بیشتر

1-برخی از اسم‌ها هم قابل شمارش هستند و  هم غیرقابل شمارش اما با معنی متفاوت.

2-  برخی از اسم‌ها هم به فرم مفرد و هم جمع استفاده می‌شوند و با معنی یکسان.

3- برخی از اسم‌های غیرقابل شمارش وقتی بعد از صفت استفاده شوند می‌توانند به صورت قابل شمارش باشند.

اسم غیرقابل شمارش: جزئیات بیشتر

ترجمه تخصصی و ویراستاری گرامری مقالات ISI خود را به ما بسپارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *