یادگیری ماشین چگونه در زمینه کارایی پروتئین‌ها استفاده می‌شود؟

یک مدل یادگیری ماشین (Machine learning) در دانشگاه MIT در رابطه با نحوه کارکرد پروتئین‌ها توسعه یافته است. این مدل کامپیوتری مشخص می‌کند که چطور قسمت‌های مختلف زنجیره آمینو اسید نحوه کارکرد پروتئین را مشخص می‌کنند. این قابلیت به محققان اجازه می‌دهد پروتئین‌های جدیدی را جهت ساخت داروهای جدید طراحی و آزمایش کنند.

ادامه خواندن “یادگیری ماشین چگونه در زمینه کارایی پروتئین‌ها استفاده می‌شود؟”

خودروهای خودران بهای پارکینگ‌های عمومی را پرداخت می‌کنند؟

اگر فکر می‌کنید در حال حاضر ترافیک در مرکز شهر زیاد است صبر کنید تا خودروهای خودران وارد بازار شوند. این خودروها می‌توانند با پرسه زدن در خیابان‌ها از پرداخت پول پارکینگ و یا معضل نبود جای پارک فرار کنند.

ادامه خواندن “خودروهای خودران بهای پارکینگ‌های عمومی را پرداخت می‌کنند؟”