افعال مشابه در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی مانند بقیه زبان‌ها دارای افعالی است که یا از لحاظ ظاهری بسیار به یکدیگر شبیه هستند و یا از لحاظ معنی و کاربرد. اما در ترجمه متون باید به مورد استفاده این افعال و املای صحیح آنها دقت زیادی شود. زیرا غلط‌های املایی در کنار غلط‌های گرامری در یک مقاله ISI تاثیر بسیار منفی بر روند پذیرش مقاله دارند.

ادامه خواندن “افعال مشابه در زبان انگلیسی”