ترجمه تخصصی مقاله ISI، حرف تعریف نامعین (a/an)

در این پست مشابه پست‌های قبلی در رابطه با قواعد دستور زبان انگلیسی برای نوشتن یک مقاله ISI مطالبی را بیان خواهیم کرد. در این پست در رابطه با حروف تعریف معین (a/an) در زبان انگلیسی بحث خواهیم کرد. این قواعد خاصه برای نوشتن یک مقاله انگلیسی زبان در اینجا ارائه می‌شوند.

بطور کلی حرف تعریف نامعین زمانی برای اسم بکار برده می‌شود که اولا مفرد باشد و ثانیا بر یک مورد خاص از آن اسم دلالت نکند. در ادامه بطور دقیق مواردی که باید این حرف تعریف بکار برده شود را با ذکر مثال مرور کرده‌ایم.

توجه: شماره موجود در کنار هر مثال مربوط به قاعده با همان شماره است.

نحوه نوشتن اعداد در مقاله ISI

قواعد اولیه: a در برابر an

حرف تعریف نامعین a قبل از موارد زیر بکار می‌رود:

1 – تمام حروف بی‌صدا (قاعده 8 را ببینید)

2 – حرف u وقتی صدای آن یو باشد مانند university و unique

3 – حروف Eu البته به جز در مخفف‌ها (acronym)

4 – کلمه one

5 – حرف H، به جز کلماتی که در قاعده 8 ذکر شده‌اند

حرف تعریف نامعین an قبل از موارد زیر بکار برده می‌شود:

6 – حروف a، e (البته به جز در eu) i، و حرف o

7 – حرف u وقتی که صدای آن بصور آ است مانند کلمات understanding و unpredictable

8 – کلمات hour، honor، heir، و مشتقات آنها و کلمات herb/herbicide. حرف تعریف نامعین an قبل از کلمات دیگری که با H آغاز شوند بکار برده نمی‌شود مگر اینکه این حرف در یک مخفف ظاهر شود. توجه: هر دو حرف تعریف نامعین a و an قبل از کلمه historical بکار برده می‌شوند.

قواعد اولیه: a در برابر an

قواعد اولیه: a در برابر an

نحوه استفاده از et al در یک مقاله ISI

حرف تعریف a در برابر an: کاربرد با مخفف‌ها، اعداد، و نشانه‌ها

1 – قبل از این حروف در مخفف‌ها از حرف تعریف نامعین a استفاده کنید:

 B, C, D, G, J, K, P, Q, T, U, V, W, Y, Z

2 – قبل از این حروف در مخفف‌ها از حرف تعریف نامعین an استفاده کنید:

A, E, F, H, I, L, M, N, O, R, S, X

3 – گاهی اوقات مخفف‌ها مانند کلمات خوانده می‌شوند (مثل NATO، URL، PIN، UNICEF). گاهی اوقات نیز مخفف‌ها حرف به حرف خوانده می‌شوند (مانند EU، UN، و US). اگر این مخفف‌ها بصورت کلمه خوانده می‌شوند پس قواعد معمول حرف تعریف نامعین برای آنها صدق می‌کند. در صورتی که حرف به حرف خوانده شوند قواعد 1 و 2 برای آنها صدق می‌کند.

4 – هنگامی که در حال تصمیم‌گیری بین a و an برای استفاده قبل از اعداد موجود در شکل‌ها هستید (مثلا a 100 kilowatt battery) کلمه را با صدای بلند تکرار کنید و قواعد معمول را رعایت کنید. به طور مثال a one hundred kilowatt battery از قانون 4 بخش قبلی تبعیت می‌کند. همچنین عبارت an eight kilowatt battery از قانون 7 تبعیت می‌کند.

5 – قبل از علائم و حروف یونانی مشخص کنید که آیا کلمه متناظر با علامت یا حرف یونانی با a استفاده می‌شود یا an. برای این کار از روش ذکرشده در قاعده 4 استفاده کنید.

حرف تعریف a در برابر an: کاربرد با مخفف‌ها، اعداد، و نشانه‌ها

حرف تعریف a در برابر an: کاربرد با مخفف‌ها، اعداد، و نشانه‌ها

خصوصیات یک جدول خوب در یک مقاله ISI

ارسال سفارش ترجمه

حروف تعریف a/an در برابر یک (one)

کلمه یک (one) یک عدد است. در موارد زیر بجای حروف a/an از کلمه one استفاده کنید:

1 – وقتی تعیین عدد مهم است.

2 – قبل از کلمه another

3 – قبل از کلمه way وقتی که قبل از این کلمه صفت وجود نداشته باشد.

4 – در عبارت‌هایی از این دست: one day next week

حروف تعریف a/an در برابر یک (one)

حروف تعریف a/an در برابر یک (one)

نحوه ارجاع به منابع در یک مقاله ISI

حروف تعریف نامعین a/an در برابر the: عام در برابر خاص

1 – وقتی اولین بار به موردی اشاره می‌کنید از حروف تعریف a/an استفاده کنید.

2 – از حرف تعریف the در مواقع بعدی استفاده کنید. یعنی زمانی که خواننده یا شنونده می‌داند در مورد چه چیزی صحبت می‌کنید.

3 – برای اشاره به موردی که عام است از a/an استفاده کنید. برای اشاره به موردی که خاص است یا خواننده با آن آشنا است از the استفاده کنید.

حروف تعریف نامعین a/an در برابر the: عام در برابر خاص

حروف تعریف نامعین a/an در برابر the: عام در برابر خاص

نحوه نوشتن بخش نتیجه گیری در یک مقاله ISI

حروف تعریف a/an در برابر the: تعاریف و بیانات

1 – هنگام بحث درباره یک مثال از یک گروه از a/an استفاده کنید. یعنی اینکه یک گروهی از اشیا یا مردم که خصوصیات مشابه دارند. در چنین مواردی a به معنی هر است.

2 – برای تعمیم به کل مجموعه در یک کلاس از حرف تعریف معین the استفاده کنید. در این موارد the به معنی همه است.

3 – در تعاریف از a/an استفاده کنید.

4 – از حرف تعریف the برای ارائه بیانات کلی درباره برخی مسائل استفاده کنید.

حروف تعریف a/an در برابر the: تعاریف و بیانات

حروف تعریف a/an در برابر the: تعاریف و بیانات

نحوه پاسخ به داوری مقالات ISI

حروف تعریف a/an، the، ضمایر ملکی: اعضای بدن

1 – در تعاریف قبل از اندام‌های خارجی از حروف a/an و قبل از اندام‌های داخلی از the استفاده کنید. ضمایری چون his، her، و their غیررسمی‌ هستند.

2 – برای بیانات عام از حرف تعریف نامعین a/an و برای موارد خاص از حروف تعریف the استفاده کنید. از ضمایر his یا her تنها زمانی استفاده کنید که آن اندام اختصاصا به ترتیب متعلق به نر یا ماده باشد.

3 – حرف تعریف نامعین a/an زمانی استفاده می‌شود که انسان یا حیوان بیش از یکی از آن اندام داشته باشد. حرف تعریف معین the زمانی استفاده می‌شود که آن عضو از بدن تک باشد.

4 – اگر انسان یا حیوان تعداد زیادی از یک اندام را داشته باشد و شما به یکی از آنها اشاره می‌کنید از حرف تعریف نامعین a/an استفاده کنید. اما اگر به همه آنها اشاره می‌کنید از حرف تعریف معین the استفاده کنید.

5 – حرف تعریف the زمانی استفاده می‌شود که ضربه‌ای به کسی برخورد کند. یا زمانی که تمرکز بروی خود اندام است تا این واقعیت که آن عضو متعلق به یک شخص است.

حروف تعریف a/an، the، ضمایر ملکی: اعضای بدن

حروف تعریف a/an، the، ضمایر ملکی: اعضای بدن

ترجمه و ویراستاری مقالات تخصصی خود را به ما بسپارید

3 دیدگاه دربارهٔ «ترجمه تخصصی مقاله ISI، حرف تعریف نامعین (a/an)»

  1. سلام. لطفا تفاوت حرف تعریف a/an را با حرف تعریف صفر در همین مقاله تبیین کنید تا تفاوت این دو تا بهتر جا بیفته. مقاله حرف تعریف صفر را خواندم ولی با خواندن این مقاله سوالاتی در ذهنم شکل گرفت که فکر میکنم شایسته بود در این مقاله جواب این سوالات داده میشد. ?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *