سرقت ادبی (plagiarism) چیست؟

سرقت ادبی سرقت افکار، عقاید، زبان، و نوشته‌های یک مولف دیگر و انتشار آنها به عنوان کار خود است. سرقت ادبی به عنوان تقلب آکادمیک در نظر گرفته می‌شود و در بعضی موارد موجب تنبیه و جریمه از طرف مدرسه، دانشگاه، و یا محل کار می‌شود. سرقت ادبی به خودی خود یک جرم نیست اما می‌تواند مصداق نقض کپی رایت باشد.

ادامه خواندن “سرقت ادبی (plagiarism) چیست؟”