حروف تعریف (Articles) در زبان انگلیسی – قسمت 3

در ادامه پست‌ قبلی در رابطه با حروف تعریف در زبان انگلیسی در این پست نیز سعی می‌کنیم بقیه موارد استفاده از این حروف را یادآور شویم. حروف تعریف در ترجمه متن از فارسی به انگلیسی بسیار حائز اهمیت هستند. زیرا گاهی این حروف تعریف معادل دقیقی در زبان فارسی ندارند. این حروف تعریف را باید با توجه به مفهوم متن و گرامر زبان انگلیسی در ترجمه و یا نگارش مقاله لحاظ کرد.

مطالب مرتبط با ترجمه

حروف تعریف معین the

از حرف تعریف the قبل از اسامی کشورها، ایالت‌ها، و شهرهای خاصی که بطور رسمی با یک اسم قبل از خودشان معرفی می‌شوند باید استفاده شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

She lives in the Republic of France.

Our daughter thinks that the state of Oregon is beautiful.

There are many tall buildings in the city of Chicago.

ارسال سفارش ترجمه

از حرف تعریف the قبل از اسامی رودخانه‌ها، دریاها، کانال‌ها، جنگل‌ها، بیابان‌ها، و اقیانوس‌های خاص استفاده کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Steamboats are used to transport people to various destinations along the Mississippi river.

The Panama Canal is an important shipping route.

A variety of cactus plants grows in the Mojave Desert.

هنگامی که کلمه university (دانشگاه) و یا college (کالج) قبل از اسم آن دانشگاه و یا کالج بیاید باید از حرف تعریف the استفاده کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Sheller attended the University of California, but her brother attended Glendale College.

Masumi has been studying music at the College of Fine Arts.

My brother graduated from Harvard University.

قبل از اسامی خیابان‌ها، شهرها، ایالت‌ها، پارک‌ها، یا اسامی ملکی از حرف تعریف the استفاده نکنید. به مثال‌های زیر توجه کنید.

They walked through Central Park yesterday.

I will meet you on Montana Street in front of Joe’s store.

Are you going to Paris next summer?

Babs used to live in North Dakota.

قبل از اسامی ورزش‌ها مثل تنیس، بیس‌بال، و گلف از حرف تعریف استفاده نکنید. به مثال‌های زیر توجه فرمایید.

Every Saturday they play football.

Tennis is her favorite sport.

وقتی کلماتی از قبیل school، church، یا work به عنوان مکان‌هایی که مردم مرتب به آن مراجعه می‌کنند استفاده شود از حرف تعریف قبل از آنها نباید استفاده کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

They go to school each day. (They attend the school on First Street.)

What time do you go to work in the morning?

وقتی در مورد وعده‌های غذایی به طور کلی صحبت می‌کنیم قبل از آنها از حرف تعریف استفاده نمی‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

She met her friend for lunch yesterday.

They generally have tea at 4:00 P.M. every day.

وقتی به طور خاص در مورد وعده‌های غذایی صحبت می‌کنیم باید از حرف تعریف the قبل از آنها استفاده کنیم.

We enjoyed the dinner which our hostess had prepared for us.

قبل از یک یا چند عضو از گروه‌های قابل شمارش از حرف تعریف the استفاده کنید.

Two of the policemen wore civilian clothing.

Many of the people (many people) (many of them) waved.

عبارات some و a lot of قبل از اسامی غیرقابل شمارش و اسامی قابل شمارش جمع استفاده می‌شود.

Rosa has a lot of knowledge about car motors.

He owns some good books.

There are a lot of roses in the museum garden.

قوانین و موارد استفاده از حروف تعریف را با هم مرور کردیم. می‌توانید خلاصه مهم‌ترین و پرکاربردترین این قوانین را در مورد حرف تعریف the که مهم‌تر است را در جدول پایین مشاهده کنید.

ارسال سفارش ترجمه

حرف تعریف the قبل از موارد گفته شده باید استفاده شود:

حروف تعریف در ترجمه یا نگارش مقاله ISI
موارد مصرف حرف تعریف the

حرف تعریف the قبل از موارد گفته شده نباید استفاده شود:

حروف تعریف در ترجمه یا نگارش مقاله ISI
موارد منع مصرف حرف تعریف the
مطالب مرتبط با ترجمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *