نحوه نوشتن بخش بحث (discussion) در مقاله ISI

هدف بخش بحث تفسیر و تشریح اهمیت یافته‌های شما در پرتو دانسته‌های قبلی در آن زمینه علمی است. همچنین در این بخش هرگونه درک و دید جدید نسبت به موضوع مورد بحث باید توضیح داده شود. بخش بحث همیشه از طریق سوال تحقیق که در بخش مقدمه ارائه کردید با آن مرتبط می‌شود. البته در نظر داشته باشید که در این بخش نباید مقدمه را تکرار کنید. در بخش بحث درک خوانندگان نسبت به سوژه علمی موردنظر از آنچه در مقدمه مطالعه کردند ارتقا می‌یابد. در این پست و در ادامه پست قبلی که در رابطه با فصل 4 مقاله ISI بود قواعد و خصوصیات فصل 5 را بررسی می‌کنیم.

اهمیت یک بحث خوب

این بخش معمولا مهم‌ترین بخش کل مقاله ISI است. زیرا در این بخش مهارت شما در تفکر بحرانی و توسعه راه‌حل‌های نوآورانه براساس یافته‌ها نشان داده می‌شود. ضمن اینکه در بخش بحث می‌توانید درک عمیق‌تری نسبت به مسئله مورد تحقیق ارائه دهید.

در بخش بحث شما معانی لایه‌های زیرین تحقیق خود را بررسی می‌کنید. همچنین پیامدهای احتمالی تحقیق خود در زمینه‌های دیگر و بهبودهای ممکن را برای پیشبرد دغدغه‌های موجود توسعه می‌دهید.

در این بخش باید اهمیت تحقیق خود را نشان دهید. همچنین سهم تحقیق خود در برطرف‌کردن شکاف‌های علمی موجود را باید به نمایش بگذارید. در این بخش باید شکاف‌های جدید یافت‌شده در زمینه علمی موردنظر که قبلا مورد مطالعه قرارنگرفته‌اند را ارائه دهید.

در این بخش از مقاله هدف تنها ارائه هدفمند اطلاعات نیست. بلکه باید براساس تفسیرهایتان از یافته‌ها تفکر خلاق داشته باشید. اینجا جایی است که باید نتایج را با معانی در هم بیامیزید.

نحوه نوشتن مخفف ها در یک مقاله ISI

قواعد کلی

در ادامه قواعد کلی در نگارش فصل 5 یا همان بخش بحث را مشاهده می‌کنید:

 • از پرحرفی و تکرار به شدت پرهیز کنید.
 • خلاصه‌وار نکات موردنظرتان را خیلی شفاف بیان کنید.
 • از کلمات و اصطلاحات خاص استفاده نکنید.
 • از یک جریان فکری منطقی پیروی کنید.
 • برای بیان حقایق ثابت‌شده از زمان حال ساده برای فعل‌ها استفاده کنید. البته برای ارجاع به کارهای خاص یا مراجع از زمان گذشته استفاده کنید.
 • در صورت لزوم از زیرعنوان‌ها استفاده کنید. با این کار ارائه خود را سازماندهی کنید یا تفسیرهایتان را گروه‌بندی کنید.

نحوه نوشتن عدد در یک مقاله ISI

محتوا

محتوای بخش بحث در یک مقاله ISI اغلب شامل موارد زیر است:

 1. توضیح نتایج: توضیح دهید که آیا نتایج قابل انتظار بودند یا خیر و نتایج را توضیح دهید. برای توضیح نتایج غیرقابل انتظار یا مفهومی توضیحات عمیق‌تری ارائه دهید. در صورت مناسب‌بودن، هر نوع نتیجه یا روند غیرعادی ناشی از نتایج را درج کنید و دلیل آن را توضیح دهید.
 2. ارجاع به تحقیقات گذشته: نتایج خود را با یافته‌های تحقیقات دیگر مقایسه کنید یا اینکه ادعای خود را با استفاده از تحقیقات دیگر تایید کنید. برای این کار شاید مجبور به ارجاع مجدد به مراجع اصلی مقاله خود شوید. یا اینکه اصلا آنها را در بخش مقدمه درج نکنید و فقط برای بخش بحث از آن استفاده کنید. این مراجع کلیدی را تنها برای مقایسه با نتایج خود در این بخش استفاده کنید.
 3. استنباط: ادعایی مبنی بر استفاده عمومی‌تر از نتایج حاصل. به عنوان مثال با توجه به یافته‌ها پیشنهاد یا بهترین راه‌کار برای بهبود موقعیت ایجادشده ارائه دهید.
 4. فرضیه: یک ادعای کلی‌تر یا نتیجه‌گیری احتمالی برخواسته از نتایج که ممکن است در تحقیقات بعدی رد یا تایید شود.

سازماندهی و ساختار بخش بحث

نکات ترتیبی زیر را حین نوشتن بخش بحث مقاله در ذهن بخاطر بسپارید:

 1. بحث را بصورت یک هرم معکوس درنظر بگیرید. بخش بحث را از کلیت تا موضوع خاص تحقیق سازماندهی کنید. یافته‌های خود را به آثار گذشته مرتبط کنید، سپس به تئوری و در نهایت (و در صورت امکان) به کار عملی.
 2. از عبارات کلیدی، نوع بیان، و زمان افعال (حال ساده) که در مقدمه استفاده کرده‌اید استفاده کنید.
 3. با توضیح دوباره و خلاصه‌وار مسئله تحقیق که بررسی کردید شروع کنید. سپس یک به یک به سوالات تحقیق که در مقدمه اشاره کردید پاسخ دهید. یا نتایجی که در مقدمه قرار بر محاسبه آنها بود و در بخش نتایج ارائه کردید را تفسیر کنید.
 4. هرگونه الگو، اصل، و رابطه‌ای که توسط یافته‌های اصلی مقاله مشاهده می‌شوند را در محل مناسب ارائه دهید. ترتیب ارائه این اطلاعات مهم است. ابتدا سوال موردنظر را درج کنید و سپس پاسخ آن و سپس به کار محققان دیگر ارجاع دهید. در صورت لزوم به جدول یا شکلی در مقاله ارجاع دهید تا مطلب روشن شود. ترتیب تفسیر نتایج باید متناسب با ترتیب ارائه آنها در بخش نتایج باشد.
 5. یک بحث خوب شامل تحلیل هرگونه نتیجه غیرقابل انتظار است. این پاراگراف باید با توصیف نتایج غیرقابل انتظار آغاز شود. در ادامه باید توضیح دهید که چرا این نتایج ظاهر شده‌اند. در صورت لزوم رابطه اهمیت این نتایج با کل تحقیق را بیان کنید. اگر بیش از یک نتیجه غیرقابل انتظار حاصل شده است آنها را به ترتیب حصول ارائه دهید.
 6. قبل از نتیجه‌گیری از بحث، محدودیت‌ها و نقاط ضعف بالقوه را شناسایی کنید. نظرتان را در مورد اهمیت نسبی آنها در رابطه با تفسیر کلی نتایج بیان کنید. در صورت لزوم میزان تاثیرگذاری آنها بر اعتبار نتایج را نیز ذکر کنید. از لحن اعتذاری استفاده نکنید بلکه صادق و منتقد باشید.
 7. بخش بحث باید با یک خلاصه مفید از پیامدهای اصلی نتایج فارغ از اطمینان آماری آنها تمام شود. خلاصه‌وار توضیح دهید که چرا معتقدید نتایج تحقیق شما مهم است. توضیح دهید این نتایج چگونه دانش یا درک وسیع‌تری از مسئله تحقیق را دربر می‌گیرد. در ادامه می‌توانید پیشنهادات خود برای کارهای آتی را ارائه دهید. البته کارهایی که در مقاله خود شما براحتی قابل بررسی بود را پیشنهاد ندهید. با این کار خوانندگان متوجه می‌شوند که شما داده‌ها را به طور کامل بررسی و تحلیل نکرده‌اید.

نحوه استفاده از et al در مقاله ISI

اهداف کلی

اهداف بخش بحث مقاله باید شامل موارد زیر باشد:

1-تکرار مسئله تحقیق/ بیان یافته‌های اصلی

بطور خلاصه باید مسئله مورد تحقیق و روش‌های مورد استفاده را برای خوانندگان بازگو کنید. سپس سریعا به سراغ یافته‌های اصلی مقاله خود بروید. باید صریحا نتایج تحقیق را ذکر کنید.

2-معنی نتایج را توضیح دهید و اینکه چرا مهم هستند

هیچ کس به اندازه شما به تحقیق شما فکر نکرده است. به طور سیستماتیک معنی یافته‌ها را توضیح دهید و اینکه چرا مهم هستند. وقتی خوانندگان بخش بحث مقاله شما را خواندند باید به نتایج آن فکر کنند. نباید خواننده را مجبور کنید که دائما مقاله را بازخوانی یا جستجو کند تا معنی کل مقاله را درک کند. این قسمت از بخش بحث را با ذکر مهم‌ترین یافته مقاله خود شروع کنید.

3-یافته‌ها را به مطالعات مشابه ارتباط دهید

هیچ تحقیقی آنقدر خاص و متمرکز نیست که به هیچ تحقیقی از گذشته مرتبط نباشد. بحث مقاله باید یافته‌های آن را به کارهای مرتبط در گذشته وصل کند. مخصوصا اگر مسئله تحقیق شما از کارهای گذشته نشات گرفته باشد. یافته‌های مقالات دیگر یافته‌های شما را تایید می‌کنند. ضمن اینکه تفاوت کار شما با کارهای گذشته نیز آشکار می‌شود.

4-محدودیت‌های مطالعه را ذکر کنید

بهتر است که محدودیت‌های تحقیق را خود شما بیان کنید تا اینکه استاد شما آنها را ذکر کند. تعمیم‌پذیری نتایج خود را شرح دهید. در صورت امکان مشکلاتی که در روش استفاده‌شده با آنها مواجه شدید را نیز بیان کنید. هرگونه سوال یا موردی را که در تحقیق شما به آن اشاره نشد را ذکر کنید و …

5-برای کارهای آتی پیشنهاد دهید

اگرچه تحقیق شما به مسائل مهمی پاسخ داده است اما به احتمال زیاد سوالات زیادی بدون پاسخ مانده‌اند. به علاوه برخی از سوالات بدون پاسخ ممکن است بخاطر تحقیق شما بیشتر مورد توجه قرار گیرند. باید در بخش بحث برای کارهای آتی پیشنهاداتی را ارائه دهید.

توجه: علاوه بر تاریخچه ادبیات، ارجاع به منابع در بخش بحث نیز یافت می‌شود. تعداد کمی مرجع قدیمی مفید است اما اغلب مراجع باید جدید باشند تا به تفسیر نتایج کمک کنند. اگر یکی از مراجع نتایج شما را رد می‌کند آنها را حذف نکنید. بلکه دلیل تفاوت بین نتایج را شرح دهید و از آن به عنوان نقطه قوت مقاله خود استفاده کنید.

نحوه پاسخ به داوری مقالات ISI

از این مشکلات دوری کنید

همه جملات را صرف بازگویی نتایج نکنید. اگر مجبور هستید نتایج را به خوانند یادآوری کنید از جملات مرکب برای این کار استفاده کنید. با این کار نتایج را به تفسیر آن وصل کنید. به عنوان مثال:

The lack of available housing to single women with children in rural areas of Texas suggests that…

سپس در ادامه این جمله یافته مورد نظر را تفسیر کنید.

پیشنهاد برای کارهای آتی را می‌توان هم در بخش بحث گنجاند هم در بخش نتیجه‌گیری. به یاد داشته باشید که پیشنهادات را در هر دو بخش تکرار نکنید. یا در بخش بحث یا در بخش نتیجه‌گیری.

در بخش بحث نتایج جدیدی را ذکر نکنید. البته برای تفسیر نتایج می‌توانید آنها را در این بخش نیز خلاصه‌وار تکرار کنید.

استفاده از اول شخص قابل قبول است اما استفاده بیش از حد از آن ممکن است حواس خواننده را پرت کند. ترجیح بر این است که از اول شخص استفاده نکنید مخصوصا اگر ژورنال بر این موضوع تاکید داشته باشد.

ترجمه تخصصی و ویراستاری گرامری مقالات خود را به ما بسپارید

یک دیدگاه برای “نحوه نوشتن بخش بحث (discussion) در مقاله ISI”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *